Het is de zesde keer dat de Steenbreektrofee wordt uitgereikt. Bij de beoordeling van de projecten hecht de jury grote waarde aan het verbeteren van de biodiversiteit en de sociale cohesie in wijken. In de uitgevoerde projecten kan nog wel meer aandacht worden geschonken aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

‘De jury was blij verrast met de enorme energie waarmee iedereen zorgt voor het vergroenen van onze leefomgeving. De urgentie voor meer groen begint in steeds meer lagen van de samenleving door te dringen. Soms kan één persoon al de sturende kracht zijn om verandering aan te jagen’, aldus juryvoorzitter Margot Ribberink. ‘Maar de kracht van samenwerking met diverse partijen blijft de sleutel tot succes.’

Prijswinnaars

In de categorie maatschappelijke initiatieven werd Groenbuurt Leiden unaniem tot winnaar verkozen. Dit project is opgezet door gedreven bewoners die zich al 10 jaar vrijwillig inzetten om hun eigen wijk tot een groene stadsoase te ontwikkelen. Dat doen ze op allerlei manieren, zoals de aanleg van boomspiegels en regentonnen, aanplant van fruitbomen, een tiny forest, groene netwerken voor insecten en egels, en educatieve projecten.

Het winnende project onder de professionals, Wijkpark Cromvliet Den Haag is vrij uniek in Nederland. Het beschikbare budget was aanzienlijk, maar vergelijkbare budgetten worden vaak alleen voor technische oplossingen ingezet. Het Cromvlietplein en omgeving vroeg om de nodige verbetering vanwege de verslechterde leefbaarheid, kwaliteit van de buitenruimte en problematiek door hittestress en wateroverlast. Het nieuwe Wijkpark is een droom, wens en verbeelding die voor bewoners is uitgekomen. Wijkpark Cromvlietpark verdient daarom, aldus de jury, een landelijk podium.

De aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar De Straatboer Make-Over, een voorbeeldproject voor Nederland waar sociale en groene waarden samenkomen. In kwetsbare wijken met veel sociale woningbouw is het extra moeilijk om bewoners bij vergroening te betrekken. Door daadwerkelijk te helpen met het verwijderen van stenen, het aanbieden van gratis planten en advies aan bewoners, is snel resultaat in de straat te zien. Het project heeft potentie voor de toekomst en de jury is benieuwd naar de vervolgstappen.