Zandkasteel is het oude ING-hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost, dat momenteel door woningbouworganisatie Wonam wordt herontwikkeld tot een mixed-use gebouw met onder meer 263 studio’s en appartementen. Het bouwwerk kreeg in 2017 als eerste gebouw van Amsterdam Zuidoost de monumentenstatus vanwege zijn unieke, organische architectuur. 

‘Amsterdam Zuidoost staat in grote belangstelling bij mensen van binnen en buiten het stadsdeel. Om het Zandkasteel toch ook beschikbaar te maken voor mensen die een binding hebben met Zuidoost, wijzen we dit percentage woningen met voorrang toe aan mensen die in het stadsdeel wonen of werken. Zo zorgen we ervoor dat de omgeving ook kan profiteren van de nieuwbouwprojecten in hun wijk’, zegt Wonam-directeur Robert Kohsiek.

Bewoners nauw betrokken

Zandkasteel maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Amsterdamse Poort, dat de komende jaren weer een levendig centrumgebied moet worden om te wonen, werken en verblijven.  De behoeften van bewoners vormen een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van het nieuwe stadshart, omdat die in de afgelopen decennia juist werden vergeten. 

Onder meer de nieuw opgerichte Foundation Amsterdam Hip Hop Academy moet het draagvlak onder omwonenden vergroten. Het project vlak naast Zandkasteel biedt jongeren in de buurt meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De Foundation biedt onder meer educatieve programma’s die zijn gebaseerd op multi-etnische kunst.