Het nieuwe aanbod van de provincie Gelderland ligt 10.000 woningen hoger dan de indicatie die de provincie in juni gaf. Het Gelderse woonaanbod is afgestemd met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. 

Het grootste aantal woningen staat gepland in de Groene Metropool Regio (33.000 woningen), de Foodvalley (18.500 woningen) en de Cleantech Regio (17.000 woningen). De overige 31.500 nieuwe woningen komen in Rivierenland, Noord-Veluwe en de Achterhoek.  

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Tot 2030 moeten er ruim 100.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning.’ 

Zonder Rijksgeld geen 100.000 woningen

De bouw van 100.000 extra woningen in Gelderland vraagt volgens de provincie wel om steun van de Rijksoverheid. Gedeputeerde Kerris noemt de hogere grondprijzen, rente en bouwkosten factoren die de woonopgave steeds lastiger maken.  

Investeringen zijn vooral nodig voor de bereikbaarheid van de woningen, waaronder de verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren en de Regio-Express.  

Ook is er geld nodig voor extra ambtenaren die de versnelling van bouwplannen en vergunningen en moet er meer stikstofruimte worden vrijgemaakt. Bijna de helft van alle Nederlandse stikstofgevoelige natuur ligt namelijk in Gelderland.