‘We werken aan een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties. Veel Utrechters lopen, fietsen en gebruiken het openbaar vervoer. Soms zijn auto’s nog nodig, dan is het goed dat die zoveel mogelijk elektrisch zijn. Daarom voorzien we in voldoende laadpalen. Als meer en meer mensen elektrisch gaan rijden, hebben we minder schadelijke luchtverontreiniging in onze stad’, zegt wethouder Eva Oosters van milieu en emissieloos vervoer.

Naar verwachting is in 2030 een vijfde van de personenauto’s in Utrecht elektrisch. Om de komende jaren aan de vraag te voldoen, zal het plaatsingstempo naar schatting van circa 20 naar 30 laadpalen per maand gaan. Het gaat naar schatting om ongeveer 1.300 openbare laadpalen die er tot 2030 bij komen. Aan elke paal kunnen tegelijkertijd twee auto's laden.

Daarnaast worden er de komende jaren 460 snelladers geplaatst bij 19 winkelcentra en sportvoorzieningen.  Bij deze snelladers kunnen auto's in 30 minuten worden volgeladen. Voor taxi's worden snelladers geplaatst rondom het station. Langs de snelwegring komen zo'n 60 snelladers. In 2023 start de gemeente ook met de ontwikkeling van vrachtwagenladers op de truckparking op de Proostwetering en de toekomstige parking op de Isolatorweg.

Alle elektrische laadpalen en snelladers zijn bidirectioneel, wat betekent dat ze opladen en stroom kunnen teruggeven aan het net als dat nodig is. Samen met de netbeheerder en bedrijven werkt de gemeente aan het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit en een slimmere benutting van de netcapaciteit.