‘In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van te maken, voor de industrie of voor de landbouw’, zegt Joost Delsman, onderzoeker grondwaterbeheer bij Deltares. 

De concentratie zout in het oppervlaktewater neemt met de helft toe bij één meter zeespiegelstijging. Bij drie meter is deze toename meer dan verdrievoudigd. De effecten daarvan zullen volgens Deltares 10 tot 20 kilometer vanaf de kust en meestijgende oppervlaktewateren merkbaar zijn. Klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 lieten al zien dat de zeespiegel in Nederland in 2100 wel een meter hoger kan staan dan nu. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bevestigt dit ook in haar rapport van augustus 2021.

Doorspoelen met zoet water steeds lastiger 

Om het zoute water ‘door te spoelen’ in bijvoorbeeld sloten voor landbouw, is veel zoetwater nodig. Blijft de zeespiegel stijgen, dan is het volgens het onderzoek de vraag of deze huidige aanpak bij verdere verzilting nog houdbaar is. ‘Wanneer we bij deze toegenomen verzilting de sloten nog net zo zoet willen spoelen als we nu doen, neemt de daarvoor benodigde hoeveelheid zoet water sterk toe’, aldus Delsman.  

Zo sterk, dat het huidig gevoerde beheer van zoet spoelen bij sterke zeespiegelstijging niet overal houdbaar meer is. Zelfs in gebieden die nu nog geen last ervaren van verzilting, krijgen daar na één meter stijging alsnog mee te maken.