Het op het Cleantech Tomorrow gepresenteerde Manifest van Almen spreekt zich uit voor de omslag naar een circulaire economie. Na Eurocommissaris en 1e vice-voorzitter van de EU Frans Timmermans, Helga van Leur, Harry Legmann, Jan Jonker en Thomas Rau werden bewoners, bedrijven en regio’s uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Manifest van Almen. Via www.manifestalmen.eu is het digitaal te ondertekenen. Gedeputeerde Michiel Scheffer is een van de 150 mensen die het manifest al ondertekenden.

'Ondernemen is vooruitzien. De wegwerpeconomie is niet langer houdbaar en betaalbaar. De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. De economie van de toekomst is een slimme en schone economie waarbij schaarse grondstoffen zo lang mogelijk worden hergebruikt, hun waarde behouden en afval tot een minimum beperkt blijft', aldus Michiel Scheffer op de website van de provincie Gelderland. Hij roept iedereen op een handtekening te zetten: 'Samen kunnen we zorgen dat Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland wordt.'

Van lineair naar circulair

De noodzakelijke transitie van lineaire naar circulaire economie raakt als eerste de maakindustrie die grondstoffen verwerkt tot materialen en producten. Een sector die in Gelderland sterk vertegenwoordigd is. Slim gebruik maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen om efficiënter, flexibeler en schoner te kunnen produceren is nodig, net als verantwoord omgaan met schaarse grond- en hulpstoffen. Scheffer: 'Waarom grondstoffen uit verre landen halen als dit ook via recycling uit onze regio kan?'

Gelderland heeft veel vertrouwen in de ingeslagen weg, die niet alleen voor duurzaamheid moet zorgen, maar ook voor economische groei. Scheffer: 'Een slimme en schone industrie zorgt voor groei en banen. Wij willen de transitie naar slimmer gebruik van grondstoffen versnellen en werk maken van duurzame innovatie in Oost-Nederland.'

Bron: www.gelderland.nl
Beeld: Ziko van Dijk