De zeventien locaties zijn onderdeel van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de NOVI, verdeeld over het hele land. Hoeveel geld elk gebied precies krijgt, staat nog niet vast. 

Het gaat overwegend om lastige binnenstedelijke (stations)locaties, waar investeringen in openbare ruimte en infrastructuur voor onrendabele toppen zorgen. Met haar bijdragen wil het Rijk deze toppen deels dekken. 

Het is niet de eerste keer dat een groot deel van de totale woningbouwpot wordt uitgetrokken voor de grootschalige nieuwbouwlocaties. De meeste ontvingen ondersteuning met eerdere tranches van de woningbouwimpuls.  

De investering van 475 miljoen is onderdeel van de 7,5 miljard euro die het Rijk het komende decennium uittrekt voor het bereikbaar maken van woningbouwlocaties. Daarvan gaat 6 miljard naar de NOVEX-locaties. 

De zeventien gebieden zijn: 

 1. MRA Oost 
 2. MRA West 
 3. Havenstad Amsterdam 
 4. Oude Lijn Leiden-Dordrecht 
 5. Rotterdam Oostflank 
 6. Den Haag CID-Binckhorst 
 7. Eindhoven Internationale Knoop-XL 
 8. De Brabantse Stedenrij 
 9. Utrecht Groot Merwede 
 10. Amersfoort Spoorzone 
 11. Nijmegen Kanaalzone 
 12. Nijmegen Stationsgebied 
 13. Spoorzone Arnhem-Oost 
 14. Foodvalley 
 15. Zwolle Spoorzone 
 16. Groningen Stadshavens 
 17. Groningen Suikerunieterrein