Een huis in verval. Foto: Micha Klootwijk / iStock
Foto: Micha Klootwijk / iStock

Rijksvastgoedbedrijf speurt met Kadaster naar erfgenamen vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat ieder kwartaal vijftig eigendomsmysteries voor het Kadaster oplossen. Die mag geen erfgenaamonderzoek doen en kan daardoor niet zelf achterhalen wie de erfgenaam is van een vastgoedobject. Dat meldt het RVB op zijn site. De ingreep moet verloedering en leegstand voorkomen en maakt het mogelijk belastingen te innen.

Het Kadaster werkte sinds vorig jaar al in een pilot samen met het RVB, maar de samenwerking krijgt nu een permanent karakter, schrijft het RVB op zijn site. Het Kadaster riep toen de hulp van het RVB in om de erfgenamen te traceren van objecten die op naam van de overledene of op naam van ‘de erven van’ staan.  

De opgeloste zaken zijn een druppel de gloeiende plaat: het Kadaster heeft volgens de RVB rond de 260.000 objecten in beeld waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar of erfgenaam van een pand, een stuk land of water is. Daardoor kan geen onroerende zaak- en waterschapsbelasting worden geheven. 

Het RVB krijgt vaker verzoeken tot erfgenamenonderzoek. Het aantal zaken groeit sterk. Sectiehoofd Onbeheerde Nalatenschappen Petra Junier van het RVB zegt dat ze dit jaar 2.200 verzoeken tot inlichtingen over vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen heeft binnengekregen. In 2018 was dat nog 1.200. Het gaat meestal om roerende zaken. 

Het erfgenamenonderzoek van het RVB, vaak in samenwerking met Belastingdienst en de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging, levert vrijwel altijd een naam op. Als er toch geen erfgenaam wordt gevonden, valt de erfenis aan de Staat. Als zich daarna, binnen twintig jaar, alsnog een erfgenaam aandient, wordt de netto-opbrengst uitgekeerd. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen