De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd als meerdere mensen in één huis samenwonen. Het idee is dat huisgenoten de woonlasten met elkaar kunnen delen. Met het afschaffen van de kostendelersnorm tot 27 jaren loopt de gemeente Eindhoven voor op landelijk beleid. Met landelijke wetgeving wordt de kostendelersnorm van 21- tot 27-jarigen per 1 januari 2023 aangepast. 

‘We kennen verhalen dat kinderen van 21 jaar soms het ouderlijk huis moeten verlaten, omdat ouders met een uitkering hen geen onderdak meer bieden uit vrees voor een lagere uitkering’, zegt wethouder Saskia Lammers tegen Studio040. ‘Door de norm los te laten, voorkomen we dat jongeren gedwongen op zichzelf moeten gaan wonen, of zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben.’ 

De kostendelersnorm staat al langer onder druk. De regeling werkt dak- en thuisloosheid in de hand, zei de in het recht op wonen gespecialiseerde jurist Jan de Vries eerder tegen Stadszaken. Bovendien staat de norm optimaal gebruik van de woningvoorraad in de weg, omdat mensen die wel willen samenwonen door de norm soms alsnog worden gedwongen om meerdere woningen te betrekken.