Met de digital twin werkt de gemeente Alkmaar oplossingen voor stedelijke vraagstukken als wonen, bereikbaarheid en klimaatverandering. Verschillende datalagen worden over een 3d-model van de stad geplakt. Het koppelen van data over bijvoorbeeld hittestress, de bebouwing en het aantal bomen in een gebied leidt in theorie tot integraal beleid.

'Alkmaar wil graag een data-gedreven stad zijn, zo kunnen we optimaal gebruik maken van alle beschikbare informatie om maatschappelijke opgaven zo goed en snel mogelijk te realiseren', aldus de gemeente.

Als praktijkvoorbeeld van een gebied waar de twin van meerwaarde moet zijn, noemt de gemeente het Alkmaars Kanaal. Daar moeten de komende 15 jaar 15.000 nieuwe woningen bijkomen. Met de informatie uit de digital twin wordt het mogelijk om bij de ontwikkeling van het gebied rekening te houden met verschillende factoren, zoals de vraag naar mobiliteit, energie, voorzieningen en de gevolgen voor duurzaamheid en levenskwaliteit, aldus de gemeente. 

Donderdag 15 september bezocht staatssecretaris Van Huffelen de gemeente Alkmaar om de digital twin met ‘een druk op de knop’ te openen. Zij is momenteel op tournee langs innovatieve gemeenten en was in de Noord-Hollandse stad om de digital twin te zien. De eerste fase van de Alkmaarse digital twin is nu klaar. Later volgt uitbreiding met meer data.