Door tien miljoen euro uit het budget van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van 2027 naar voren te schuiven, komen de twee projecten uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Noardeast-Fryslan alsnog in aanmerking voor de derde ronde van het PAW. Dat schrijft minster De Jonge in de Kamerbrief. Zij waren door de Adviescommissie als ‘reserveprojecten’ aangemerkt, door ‘hun kwaliteit en waardevolle aanvulling aan de portefeuille’. 

Een motie van Tweede Kamerleden verzocht De Jonge ruimte te vinden voor de financiering van de projecten die door gebrek aan budget buiten te boot vielen. Dit is nu gelukt, meldt De Jonge. Er resteren nu geen middelen meer om de komende jaren extra projecten toe te laten, schrijft hij. 

In Leidschendam-Voorburg komt een proeftuin voor thermische energie uit drinkwater. Bewoners worden betrokken via een participatietraject. Op verschillende locaties, zoals op school en in een voorbeeldwoning, ervaren zij wat de overstap op schone energie betekent in hun dagelijkse leven. In het dorp Anjum in de gemeente Noardeast-Fryslan wordt de proeftuin gedragen door een lokale energiecoöperatie in het buitengebied. De coöperatie koppelt fysieke en sociale opgaven, zoals energiearmoede, aan het aardgasvrij maken van het dorp. Kinderen worden daarbij als doelgroep gezien. 

 
De twee nieuwe proeftuinen voegen zich bij veertien andere proeftuinen uit de derde ronde. Deze veertien werden in maart al bekend gemaakt, uit 47 aanvragen die bij de adviescommissie binnenkwamen. Het totaal aantal proeftuinen staat nu op 66.