‘Uit ons onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de energie- en daarmee de warmtetransitie er is’, zegt Herman Exalto, Programme Manager Geo-energie bij EBN, ‘Het is nu zaak om bewoners tijdig en voldoende te betrekken en aan de slag te gaan. Want de transitie gaat qua verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving nu al veel te traag.’ 

Wat opvalt in het onderzoek is van het overheidsbedrijf dat bijna 70 procent van de Nederlander geen moeite heeft met een aansluiting op een warmtenet, voor twintig procent zelfs niet als dat iets duurder uitvalt. Bijna twintig procent ziet niets in een warmtenet en de rest weet het niet.  

Opvallend is dat vooral inwoners van Oost-Nederland bereid zijn iets meer te betalen voor een warmtenet. Ook willen relatief veel woningeigenaren extra betalen. Wel blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen de prijs als belangrijkste aspect te zien 

Warmtenetten zouden volgens ruim 71 procent onder de verantwoordelijkheid van de centrale en decentrale overheden zou moeten liggen. Alleen moeten die daar wel veel duidelijker over communiceren. Zo’n 55 procent wil meer informatie ontvangen. Een kwart van de respondenten geeft aan actief te willen meedenken met de gemeente over een warmtenet. 

EBN liet onderzoeksbureau PanelWizards van 22 tot en met 24 augustus onder 1900 Nederlanders online benaderen. Van hen hebben 1019 de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek heeft een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent en een afwijkingspercentage van 3,1 procent.