‘De Merwedelijn is een belangrijke oplossing om onze stad bereikbaar te houden’, zegt verantwoordelijk wethouder Ellie Eggengoor (VVD) tegen de regionale omroep RTV Utrecht. Het budget past in de context van de plannen voor de A12-zone. Daar moeten na 2030 duizenden nieuwe woningen verschijnen.  

‘Dit is alleen mogelijk met versterking van het OV-, wandel- en fietsnetwerk om een verschuiving in autogebruik te bereiken’, staat in de Nieuwegeinse plannen. ‘Een cruciaal onderdeel voor Nieuwegein hierin is de versnelling van de Merwedelijn tussen Utrecht CS en Nieuwegein City.’ Volgens de provincie Utrecht zou de lijn naar schatting 50.000 reizigers per dag trekken, twee keer zoveel als de Uithoflijn en de huidige lijn naar Nieuwegein/IJsselstein samen. 

Ook de gemeente Utrecht noemt de lijn cruciaal, omdat ook in die stad volop woningen worden gebouwd. Zo worden nu al zesduizend nieuwe woningen gebouwd in de deels autovrije Merwedekanaalzone. De gemeente en provincie trokken eerder dit jaar al 400 miljoen euro uit voor nieuw ov tussen Nieuwegein en de Uithof, waaronder de Merwedelijn.  

Voor de ov-plannen is in de eerste instantie 1.8 miljard euro nodig, zegt de provincie. Dat geld zou deels moeten komen van het Rijk, maar die heeft nog niets toegezegd. Wel hebben de gemeenten en provincie hun wensen neergelegd bij minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die bezochten maandag de gemeente Utrecht. 

De gemeenteraad van Nieuwegein moet de reservering van 15 miljoen euro nog wel goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in oktober.