Het aantal bedrijven dat interesse heeft om zich in de Drechtsteden te vestigen, is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. Samenwerkingsverband DEAL! heeft nu contact met 38 bedrijven, die in potentie 1.200 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren en 400 arbeidsplaatsen voor de regio kunnen behouden. Drie van deze projecten worden binnenkort al formeel afgerond.

Van de 38 bedrijven die interesse tonen om zich in de Drechtsteden te vestigen, zijn er elf actief in de maritieme sector en negen in de logistieke sector. De overige achttien bedrijven zijn zeer divers, variërend van zakelijke dienstverlening tot industrieel. ‘Het merendeel van de geïnteresseerde bedrijven past precies in het profiel dat wij als Drechtsteden willen uitstralen’, aldus Martin Bloem. ‘Zij kunnen aanhaken bij een succesvolle regio waarin internationale maritieme bedrijven gevestigd zijn en ook veel bedrijven die actief zijn in transport en logistiek. Het is voor de nieuwe bedrijven aantrekkelijk om onderdeel te zijn van dit succes.’

DEAL! Drechtsteden is sinds eind 2014 actief. Sindsdien (her)vestigden zich zeven bedrijven in de Drechtsteden, waarvan een deel investeerde in uitbreiding. Dat leverde zo’n 200 nieuwe arbeidsplaatsen op. Door gevestigde bedrijven goed te faciliteren bij uitbreiding kon vertrek uit de regio worden voorkomen en bleven 175 arbeidsplaatsen behouden. Er werd daarnaast ruim zeven hectare grond uitgegeven.

Volgens directeur Martin Bloem is het succes van DEAL! een gevolg van de bereidheid om elkaar als gemeenten op te zoeken, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. ‘We stellen ons als regio Drechtsteden nu krachtiger op. Iedereen heeft een goed gevoel bij deze samenwerking. Je merkt ook dat we met die krachtige uitstraling meer bekend raken en dat bedrijven DEAL! als schakelpunt voor de regio weten te vinden.’