'Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om op kamers te kunnen gaan. Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen. Om deze keuze te kunnen maken, is er voldoende studentenhuisvesting nodig', zegt minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Het aanbod van studentenwoningen moet worden vergroot door nieuwbouw, flexwoningen en de transformatie van bestaande bouw. Ook hospitaverhuur moet meer worden gestimuleerd. Dat staat in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer van minister De Jonge (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW). 

Volgens vandaag gepubliceerde cijfers van kenniscentrum studentenhuisvesting (Kences) liep het tekort aan studentenwoningen dit jaar op tot bijna 27.000, worden gedicht. Het kenniscentrum verwacht dat dit tekort in 2030 oploopt tot 44.800. 

Het Landelijke actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 is opgesteld in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten zelf. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt om studenten te huisvesten in omliggende gemeenten in de regio. Ook wordt gekeken naar (tijdelijke) huisvesting op de campus.  

Het kabinet investeert zelf 37 miljoen euro via de stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen, waar ook studenten onder vallen. 

Grip op instroom internationale studenten 

Het kabinet wil met het landelijke actieplan ook meer grip op de instroom van internationale studenten. Onderwijsinstellingen moeten meer sturingsmogelijkheden krijgen, deze worden door minister Dijkgraaf (OCW) begin volgend jaar aan de Tweede Kamer worden voorgesteld. Het gaat om maatregelen die grip bieden op de instroom, maar de voordelen van internationalisering niet afremt. 

Met onderwijsinstellingen is verder afgesproken om internationale studenten proactief voorlichting te geven over wat in Nederland wel en niet mogelijk is op het gebied van huisvesting. Nu zijn veel hogescholen en universiteiten genoodzaakt deze studenten op te vangen op campings, hostels en andere tijdelijke noodvoorzieningen.