‘Groen verfraait de omgeving, kleedt gebouwen aan en verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied, waardoor een beter vestigingsklimaat ontstaat voor zowel burgers als bedrijven’, schrijft de WUR. ‘Met groene bedrijventerreinen biedt de stad kennisintensieve bedrijven een werklandschap waar internationaal talent en klanten graag naartoe komen”, zegt hun senior onderzoeker groene steden Robbert Snep

Ook de waarde van vastgoed kan stijgen met groen in de omgeving, stelt de WUR. Uit drie cases die recent zijn doorgerekend door Wageningen Economic Research blijkt dat het stadsgroen in Amsterdam op sommige locaties mogelijk meer waard is dan woningbouw. De huizenprijzen in een groene wijk liggen hoger dan de prijzen van vergelijkbare huizen in een wijk zonder groen, stelt de WUR. 

Buurtgroen, zoals parkjes, plantsoenen, buurt- en volkstuinen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in die buurt., schrijft WUR. Marian Stuiver, programmaleider Green Cities, ziet dit als een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Volgens de WUR hebben wijken met sociale cohesie minder last van verloedering. En buurtgroen brengt mensen met elkaar in contact. Het gaat dan wel over kleinere parkjes. Grote stadsparken dragen niet veel bij, blijkt uit onderzoek van de universiteit. 

Groen in de stad geeft minder wateroverlast, een betere bescherming tegen hitte en zorgt voor een betere biodiversiteit. Dat kan al helpen tegen stress, maar volgens de WUR gaat het verder. Samen werken aan groen kan helend werken, zegt Jan Eelco Jansma, onderzoeker stad-landrelaties. Hij laat mensen die kampen met chronische ziekten of stress tuinieren. Dat draagt bij aan hun helingsproces, aldus de wetenschapper.