'De publieke ruimte en aanwezige voorzieningen staan onder druk, zowel in de stad als daarbuiten. Tegelijkertijd zijn de beleidsverwachtingen voor de buurt als zorgzame omgeving juist gegroeid, nu bijvoorbeeld ouderen en mensen met een ziekte of beperking langer thuis wonen. Die paradox knelt en vraagt om gericht beleid voor een toekomstbestendige inrichting en adequate sociale infrastructuur voor buurten en dorpen', schrijven de RVS en CRa in een persbericht.

Omdat ruimtelijke condities de sociale samenhang in een buurt kunnen bevorderen, moeten de ingrijpende ruimtelijke veranderingen op het gebied van wonen, mobiliteit en klimaat als hefboom voor een verbeterde buurt gaan dienen, vinden de organisaties.

Gericht beleid

De RVS en CRa waarschuwen voor de risico’s van een aanpak die zich richt op snelle en harde resultaten, waarbij vooral het aantal woningen leidend is. Die risico’s zijn verlies van de sociale samenhang en de bouw van nieuwe buurten waar het niet fijn wonen is.

“Dat maakt het extra urgent dat gezondheid en sociale kwaliteit beter dan nu worden meegenomen in beleidsafwegingen en ontwerpkeuzes. Juist nu er hard gewerkt wordt aan verduurzaming, nieuwe vormen van mobiliteit en de bouw van meer woningen, is ruimte maken voor ontmoeting essentieel.”

Aanbevelingen

Het Rijk moet heldere doelen stellen en zelf het goede voorbeeld geven om socialere buurten te creëren, eindigt het advies. Dat kan het doen door eigen vastgoed een maatschappelijke bestemming te geven en door interdepartementaal beter samen te werken. Gemeenten moeten meer buurtgericht gaan werken en nieuwe manieren vinden om dat ondersteunend aan bewoners en gebruikers te doen.

Ook andere organisaties die fysiek in de buurt aanwezig zijn, moeten een rol spelen, zoals woningcorporaties en zorgorganisaties, vinden RSV en CRa. Zij zouden zich actiever moeten inzetten voor de buurt.