‘De afgelopen week hebben we samen met het ministerie en het COA overlegd hoe tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van omwonenden en de gemeenteraad. Dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, waarmee het College van B en W kan instemmen’, zegt burgemeester Haverkamp van Tubbergen in een verklaring

De nieuwkomers worden ondergebracht in het bestaande gebouw en er worden geen extra woonunits bijgeplaatst. ‘Naast het maximale aantal is afgesproken dat ongeveer een derde deel van de bewoners zal bestaan uit mensen die wel een verblijfstatus, maar nog geen definitieve woning hebben’, zegt Haverkamp.  

Ook is afgesproken dat omwonenden kunnen meepraten over het Veiligheidsplan, een ontmoetings- en activiteitenplan en het instellen van een begeleidingsgroep waarin de dagelijkse gang van zaken in de opvanglocatie wordt besproken. Verder zal het Rijk ervoor zorgen dat de gemeente en de omwonenden geen financieel nadeel hebben van de komst van de asielzoekers en statushouders naar het hotel. 

Ruimtelijk ordeningsinstrument 

Tubbergen was de eerste gemeente waar staatsecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie de gemeente passeerde met het Ruimtelijk ordeningsinstrument om opvangplekken voor asielzoekers mogelijk te maken. Met een omgevingsvergunning wil hij afwijken van het bestemmingsplan van een hotel in de Twentse gemeente Tubbergen. Op 16 augustus kondigde hij een opvang voor 150 tot 300 asielzoekers aan. 

De gemeente en de inwoners van Albergen reageerden verrast en waren woest. Veel inwoners gaven aan dat asielzoekers welkom zijn, maar dat 300 mensen in het dorp veel te veel zijn. Van der Burg gaf aan erg in zijn maag te zitten met de situatie, maar zei dat hij niet anders kon. Volgens hem was de nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gewoonweg te groot. De gemeente vroeg daarop juridisch advies, maar bleef wel doorpraten met het COA, met het bestuursakkoord als resultaat.