De WKO-voorziening op Strandeiland is volgens Eneco straks het grootste duurzame warmtesysteem van Nederland, goed voor 8.000 woningen en 120.000 vierkante meter aan voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca. 

In 2023 starten de eerste werkzaamheden voor het energiesysteem. Twee jaar later kunnen bewoners van Strandeiland er gebruik van maken. De ambitie is om Strandeiland niet alleen energieneutraal, maar ook energieleverend te maken. Zo levert het eiland meer energie op dan dat het verbruikt. 

De warmte voor het energiesysteem wordt onttrokken uit het oppervlaktewater van het IJmeer, waarna het wordt verwarmt tot een temperatuur die geschikt is voor het warmtenet of kan wordt opgeslagen in bodembronnen. Eneco legt zichzelf voor 30 jaar vast om warmte en koeling te leveren aan de bewoners en commerciële en maatschappelijke voorzieningen op Strandeiland.  

De woningen op Strandeiland worden daarnaast ook met duurzame materialen gebouwd op natuurinclusieve wijze. De woningen zullen worden uitgerust met zonnepanelen, groene daken en vogelnestkastjes. 

In Amsterdam zijn al meerdere vergelijkbare warmte en koude systemen in gebruik, zoals op het Centrumeiland en rondom de Zuidas.