‘Winkelstraten zijn belangrijk en veel gemeenten willen hun winkelgebieden verbeteren, dat laat dit resultaat wel zien. De detailhandel in de winkelgebieden staan door online shopping voortdurend onder druk’, zegt minister Micky Adriaansens (EZK). Lege panden en verloedering van winkelgebieden zorgen voor een minder leefbare en onaantrekkelijke binnenstad, aldus de minister. 

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) wil het Rijk stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden ‘toekomstbestendige gebieden worden met een stevige, sociale en economische basis’. Het programma ondersteunt de gekozen gemeenten naast een subsidie ook met expertise en kennisdeling.

De elf gemeenten die aanspraak maken op subsidie zijn Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen. De meeste gemeenten ontvangen tussen de 1 en 2 miljoen, met een uitschieter van Hengelo met 4,8 miljoen euro door grote plannen voor woongebieden. 

Oude panden van V&D

Met de subsidie kunnen de elf gemeenten hun winkelgebieden anders vormgeven en de kwaliteit van panden en de openbare ruimte verbeteren, ten goede van de winkelervaring. In de projecten die een bijdrage ontvangen gaat veel aandacht uit naar looproutes, afwisselend winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling van winkelgebieden. Ook opvallend is dat veel gemeenten oude panden van de V&D en de directe gebieden eromheen willen transformeren. 

Ook wordt er veel gekeken naar het compacter inrichten van winkelgebieden. Zo wordt retail meer gemixt met functies als wonen en openbaar groen. Gemeenten willen veel winkels verplaatsen om meer ruimte voor woningen te creëren. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met private investeerders om het project mee te realiseren. 

Vijf andere gemeenten dienden ook een voorstel in, maar werden op enkele onderdelen afgekeurd. Zij kunnen de volgende ronde met een verbeterd voorstel opnieuw aanmelden. In totaal ligt er nog 78 miljoen euro extra klaar voor drie volgende indieningsrondes.