Onder het project DOEN experimenteert Rijkswaterstaat om tot betere vormen van samenwerking te komen. ‘We gaan ervan uit dat minder aanbestedingsregels en betere samenwerking leiden tot minimale verspilling van tijd en geld’, stelt het initiatief op haar website www.debouwcampus.nl. Ook de voorbereidingsfase van de aanbesteding verliep in samenwerking met de markt. Het inkoopplan kwam tot stand door het voorwerk van de Werkplaats DOEN – waarin aannemers, ingenieurs en Rijkswaterstaat met elkaar in gesprek gingen – en de brancheverenigingen Bouwend Nederland, NLingenieurs, MKB Infra, de Vereniging van Waterbouwers en de Vereniging van Nederlandse Constructeurs.

Prijs geen selectiecriterium

Prijs is geen selectiecriterium voor de aanbesteding, maar een externe partij moet de wederzijdse samenwerking beoordelen. Ook de invulling (in scope, prijs en risico’s) van het contract wordt in samenspraak met de markt vastgesteld. Op 4 mei moeten de inschrijvingen op de tender binnen zijn, en na uitgebreide selectieprocedure zal de gunning van de opdracht plaatsvinden op 1 maart 2017.

De aanbestedingsdocumenten zijn te vinden op Tenderned