Het gaat om de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein. De woningen moeten beschikbaar komen voor onder meer studenten, starters, statushouders en ‘andere groepen waar de woningnood hoog is’.  

Het gros van de woningen, duizend in totaal, komt in de stad Utrecht. Deze woningen worden onder andere gerealiseerd op de locaties aan de Pagelaan en op het Befu-terrein. 

De deal tussen de gemeenten en het Rijk is ‘de eerste van een reeks afspraken met regio’s om de snelste weg te kiezen naar meer sociale huur voor álle woningzoekenden in Nederland’, tweette Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisversting en Ruimtelijke Ordening. 

De Utrechtse burgemeester en voorzitter Veiligheidsregio Utrecht Sharon Dijksma: ‘Als grootste veiligheidsregio merken we bij verschillende groepen in onze gemeenten dat ze problemen hebben bij het vinden van een woning. Laat deze regiodeal met het Rijk tot 2023 ook een voorbode zijn voor afspraken in de jaren erna.’ 

De afspraken met het Rijk vormen een opmaat naar een bredere regionale samenwerking, die momenteel wordt uitgewerkt door de Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht, veiligheidsregio Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties. De ambitie is om in meer Utrechtse gemeenten flexwoningen te bouwen. Daar willen de partijen met het Rijk nadere afspraken over maken.