De gemiddelde WOZ-waarde steeg van januari 2021 op 2022 met 8,6 procent, en bedraagt nu 315.000 euro. Het hoogste gemiddelde ooit. Maar zoomen we in naar regionaal en lokaal schaalniveau, dan zien we grote verschillen. 

Allereerst de G4. In Rotterdam (11,4), Utrecht (9,8) en Den Haag (9,1) stegen WOZ-waardes bovengemiddeld, maar in omliggende gemeenten ging het soms nog harder. Zoetermeer, Houten, Westlanden, Gouda, Molenlanden en Vijfheerenlanden: allemaal vertonen ze grotere waardestijgingen dan hun grote ‘buurgemeenten’. 

Olievlek 

Dit is het beste zichtbaar in en rond Amsterdam. De hoofdstad had dit jaar een marginale waardestijging van 2,1 procent. Maar in het nabijgelegen Zaanstad, Castricum en Purmerend zijn er stijgingen van tien tot vijftien procent. Ook in Almere en Lelystad stegen WOZ-waardes hard, met ruim 12 en 14 procent. De cijfers passen bij de zogenaamde olievlek-trend: hoge woningprijzen verspreiden zich van een gebied met hoge druk op de woningmarkt over de omliggende regio. De trend is in lijn met de zogenaamde ‘trek uit de Randstad’ die het CBS eerder benoemde. 

Ook op provinciaal niveau is dit deels zichtbaar. De sterkste stijgingen zijn in Flevoland, Groningen en Fryslân, en juist niet in de Randstad. Hierbij geldt wel dat de absolute WOZ-waardes nog steeds het hoogst zijn in Noord-Holland en Utrecht. Over het algemeen lijkt te gelden: hoe lager de aanvankelijke WOZ-waarde in 2021, hoe groter de stijging in 2022. Ook op gemeenteniveau is dit zichtbaar, vooral in Fryslân. Uitzondering is Limburg. Daar waren en blijven WOZ-waardes relatief laag. 

WOZ-waarde volgt prijs koopwoningen  

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2022 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2021.  

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde.