Gemeenten moeten meer woningen beschikbaar stellen aan statushouders. Dit jaar gaat het om 20.000 extra plekken. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een gelekt conceptakkoord tussen kabinet en gemeenten.  

Waarschijnlijk zullen niet al deze woningen uit nieuwbouw komen. Gemeenten worstelen namelijk nu al met hun ‘reguliere’ bouwopgave, en de bouw van flex gaat bij lange na niet van een leien dakje. Mogelijk bieden extra voorrangsregelingen voor sociale huur een oplossing. De gemeente Utrecht deed dat de laatste maand met succes. In korte tijd werd het tekort aan opvangplekken voor statushouders opgelost.  

Het beschikbaar stellen van de woningen aan statushouders kan de druk op opvangcentra als Ter Apel verminderen. Mensen met een verblijfsvergunning blijven nu vaak te lang in dergelijke centra, doordat er een gebrek is aan geschikte huisvesting. 

Ook aan de capaciteit van de opvang wordt ondertussen gewerkt. Elke veiligheidsregio gaat 225 extra plekken voor crisisnoodopvangen realiseren, betaald door het Rijk, en er komen meer kleinschaligere opvanglocaties. De eisen bij deze opvangplekken zijn minder hoog dan normaal. Ze moeten ‘schoon en veilig’ zijn.