'Op veel thema’s is een toenemende onzekerheid bij onze inwoners en ondernemers', zegt Ellen van Selm, VNG-bestuurslid en burgemeester van Purmerend. 'Het kabinet moet nu snel perspectief voor de landbouw en brede welvaart op het platteland bieden. Nu smeult het ongenoegen als een veenbrand door en laait het bij iedere crisis weer op, of het nu coronamaatregelen, stikstof, asielopvang of een ander thema is.' 

De VNG pleit ervoor om provincies, waterschappen, maar vooral gemeenten een prominentere rol te geven in gebiedsprocessen. Als de Rijksoverheid het vertrouwen van de samenleving wil herstellen en perspectief wil bieden, kan zij dat volgens de VNG het beste door regie te overhandigen aan regionale en lokale overheden.  

Het huidige Nationaal Programma Landelijk gebied is daar niet voldoende voor, aldus de VNG. Naast wettelijke doelen moet ook lokale brede welvaart worden versterkt. Volgens de VNG moeten oplossingen voor drukkende opgaven in de regio zelf worden gevonden, in samenwerking met lokale partners, inwoners en ondernemers. Belangrijk daarbij is volgens de vereniging om opgaven niet als ‘single issues’ te zien met een sectorale aanpak. 

Van Selm: 'Als gemeenten staan wij het dichtst bij de onze inwoners. Wij zijn de partij die daadwerkelijk contact heeft met de mensen die samen de transitie in het landelijk gebied moeten gaan doen en waarmee je het gesprek moet aangaan. Gemeenten hebben kennis van het gebied, het netwerk en de lokale contacten en willen een actieve rol pakken hierin.'