Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe wil vaart zetten achter bouw van woonzorgcomplex Welzorgsum. Door gebruik te maken van de coördinatieregeling, mogelijk onder de Wet ruimtelijke ordening, kan het proces met een flink aantal maanden tot jaren naar voren worden gehaald, denkt de gemeente. 

Met de coördinatieregeling worden alle te nemen besluiten gezamenlijk en gelijktijdig behandeld en voorbereid. Het gaat om bijvoorbeeld het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van verschillende vergunningen. Ontwerpbesluiten kunnen in één keer ter inzage worden gelegd. Ook is er slechts één zitting waarbij bezwaar kan worden aangetekend tegen het totale plan. 

De initiatiefnemers achter het complex liepen maanden achter met het bouwplan en verzochten de gemeente om de regeling in te zetten. Het college vraagt haar gemeenteraad nu op haar beurt om het gebruik ervan te steunen. Volgens de bestuurders zijn de snellere procedures nodig omdat de behoefte aan woningen, met name voor ouderen, op dit moment erg groot is. 

Met de regeling van kracht moet men in het geval van bezwaar rechtstreeks naar het hoogste rechtscollege, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State behandelt alle besluiten samen binnen zes maanden. Is het bezwaar terecht, dan moet de gemeente de hele procedure opnieuw doorlopen. 

Toetsing naar voren 

In de gemeente Olst-Wijhe is de regeling ook al eens ingezet bij een bouwplan van woningcorporatie SallandWonen. Lars Haverkort, medewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente, weet uit eerste hand wat de voordelen zijn van de regeling, door deelname aan het Ijsseldelta programma dat met de coördinatieregeling testte. Hierbij waren gemeenten als Dronten, Kampen, hun provincies en Rijkswaterstaat betrokken. 

'De tijdswinst wordt het vaakst genoemd als het grootste voordeel, doordat een bestemmingsplan en vergunningen gelijktijdig worden opgepakt. Maar vooral voor inwoners en anderen uit de omgeving is het goed: als het hele plan in één keer ter inzage komt, is veel duidelijker waarover burgers hun stem kunnen laten horen.'

Zo kan er bij het enige inzagemoment over alle onderdelen worden gesproken, aldus Haverkort. 'Dat vinden burgers fijn. Ik zeg dit deels uit persoonlijke ervaring, maar dat is ook algemeen bekend over deze regeling. In de verkorte procedure wordt volledig recht gedaan aan iedereen die mogelijk bezwaar wil maken.'

In andere gemeenten wordt de regeling ook naar tevredenheid toegepast, zoals bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Echt-Susteren en achttien woonzorgappartementen in ’s-Hertogenbosch. ‘Het is een van de instrumenten die een gemeente helpt met projecten waarin verschillende complexe zaken samenkomen. Als de initiatiefnemer het wil, kan je de regeling als gemeente inzetten om sneller met de bouw te beginnen’, zegt planjurist Paul van Dongen, werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

Hij is positief over de mogelijkheid van de coördinatieregeling. ‘Ambtelijk betekent het wat meer werk vooraf, maar je haalt er wel de toetsing ook mee naar voren. Dat is positief. En zo kan je ook in één keer aan bewoners in de omgeving laten zien wat het plan is.’