‘Als het project na de zomer op stoom is, verduurzamen we gemiddeld twee woningen per dag,’ zegt Hessel van der Hoorn, adviseur verduurzaming VvE’s bij Eigen Haard. In totaal worden twee portiekflats uit de jaren ‘70 aangepakt. Deze zijn gespikkeld bezit, waarbij 700 woningen in handen zijn van woningstichting Eigen Haard en 235 woningen particulier bezit. Met die eigenaren vormt Eigen Haard twee VvE’s.

De verduurzaming moet de woningen klaarmaken voor aansluiting op een warmtenet. Daken en vloeren worden geïsoleerd en de woningen krijgen driedubbel glas. Het totale investeringsbedrag voor het project is 42 miljoen euro. Particuliere eigenaren betalen de verduurzaming van hun woning grotendeels zelf. Om hen te ondersteunen, lenen de VvE’s 27 miljoen euro onder gunstige voorwaarden van het Warmtefonds. De rest van het geld komt beschikbaar via subsidies van het Rijk, de gemeente Amsterdam en een eigen fonds van één van de VvE’s.

Frans van de Kerkhof, directeur vastgoedbeheer van Eigen Haard: ‘De komende jaren gaan we veel woningen verduurzamen en dan zullen we steeds vaker tegenkomen dat we met particuliere eigenaren in een pand zitten. Huiseigenaren moeten in meerderheid  instemmen met de plannen en zelf meebetalen. Niet iedereen heeft dat geld liggen. Het is essentieel dat je in dit soort projecten samen de handschoen oppakt.’

Bestuurslid van het Warmtefonds Maartje Brans sluit zich hierbij aan: ‘Dit megaproject is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken als je de krachten bundelt. Het laat zien dat een combinatie van financiering via het Warmtefonds en subsidies van Rijk en gemeente de verduurzaming van VvE’s echt mogelijk maakt. We hopen deze manier van werken de komende jaren in heel Nederland terug te zien.’

Niet in- maar uitponden
Door grootschalige verkoop van sociale huurwoningen is gespikkeld bezit door heel Nederland gemeengoed. Dat staat verduurzaming in de weg, want één grote aanpak voor een heel complex met collectieve oplossingen kan niet meer. In Kerkrade vonden ze een bijzondere oplossing: in de wijk Rolduckerveld koopt corporatie Wonen Zuid in het gebied weer eigendomswoningen op. Het inponden is onderdeel van een grootschalige gebiedsontwikkeling om de kwaliteit van de wijk te verbeteren en te anticiperen op krimp. Daarbij is aandacht voor verduurzaming en sociaaleconomische verbetering voor het kwetsbare gebied.