Tussen 2000 en 2017 wijzigde het gebruik van 100 duizend hectare bodem. Dat is ruim 2 procent van de totale oppervlakte van Nederland. Voor het overgrote deel ging het om agrarisch terrein: 91 duizend hectare kreeg een ander gebruiksdoel. Het areaal bebouwd terrein breidde het meest uit. Het gaat vooral om woongebied (26 duizend hectare erbij) en bedrijventerrein (17 duizend hectare).

Vooral in de Randstad nam de bebouwing toe. Bijna 40 procent van de nieuwe bebouwde ruimte ligt in deze regio. De toename van de bebouwde ruimte is in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland relatief het grootst. In Zuid-Holland groeide de bebouwde ruimte naar 29 procent, bijna twee keer het Nederlandse gemiddelde. Ook Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kregen er naar verhouding meer bebouwde ruimte bij dan de overige provincies.

De grootste groei van het woongebied vond plaats in gemeenten met Vinex-wijken. In de Zuid-Hollandse gemeenten Pijnacker-Nootdorp (73 procent), Barendrecht (63 procent) en Lansingerland (57 procent) groeide de woonoppervlakte het sterkst van alle Nederlandse gemeenten.