Aanvragen indienen kan tot en met 25 september. In december wordt bekend welke projecten een bijdragen krijgen.

Na commentaar van gemeenten is de vierde tranche anders dan zijn voorgangers. Zo wordt de regeling toegankelijker voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen, en kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen.

Met de woningbouwimpuls wil het kabinet de woningbouw versnellen. In totaal stelt zij daar deze kabinetsperiode 1,25 miljard euro voor beschikbaar. De bijdragen zijn bedoeld voor woningbouwprojecten met een publieke onrendabele top. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

De woningbouwimpuls is niet onomstreden. Volgende de Algemene Rekenkamer staat niet vast dat de Rijksbijdragen daadwerkelijk voor meer woningen zorgt. Al was ook die conclusie weer niet zonder critici.