Oosterwold is een unieke wijk in Nederland. De gemeenten Almere en Zeewolde geven kavels uit waarmee kopers zelf mogen bepalen wat ze ermee doen. Het experiment gaat uit van zelfredzaamheid van de nieuwe bewoners. Dat betekent dat ze zelf voor elektriciteit moeten zorgen en hun eigen wegen moeten aanleggen. 

Ook het riool zou de verantwoordelijkheid zijn van de bewoners, maar dat vindt de gemeenteraad dus niet. Veel bestaande bewoners hebben al een oplossing voor hun afvalwater, maar die is niet in alle gevallen afdoende. De aanleg van riolering geldt daarom voor zowel de 1.250 al opgeleverde woningen en voor alle nieuw te bouwen woningen. 

Voor de nieuwe kavels legt de gemeente zo snel mogelijk een riool aan. Voor bestaande bebouwing volgt er eerst een plan. Zo moet de gemeenteraad bekijken of bewoners compensatie krijgen voor investeringen in eigen afvalwateroplossingen. Tot die tijd moeten ze hun afvalwater zuiveren zoals ze nu al doen. 

Riool tot aan de kavelgrens 

De wegen in Oosterwold worden beheerd en onderhouden door de bewoners. Die hebben daarvoor een kavelwegvereniging hebben opgericht. Dat blijft zo. De gemeente legt het riool niet onder de weg, maar ernaast aan, tot aan de kavelgrens Vervolgens moeten bewoners zelf zorgen voor aansluiting op hun woningen.  

Totdat het riool is aangesloten op de waterzuivering, wordt een tijdelijke opslag gebouwd. Daarmee kan worden geëxperimenteerd met circulair watergebruik en grondstoffenterugwinning. 

IBA’s op grote schaal werkt niet 

Almere zegt dat te veel voorzieningen voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s) in een relatief klein gebied niet werkt. ‘Te veel IBA’s per vierkante kilometer en het afvalwater van meer dan 2000 individuen is te veel om nog een goede waterkwaliteit te kunnen garanderen.’ Ook blijkt onderhoud een issue.  

De les die Almere hieruit trekt is dat het toch beter ins om riolering breder aan te pakken. ‘Decentrale Collectieve systemen blijken het in onze praktijk al veel beter te doen met als bijkomend voordeel dat de aanleg, beheer en onderhoudskosten per huishouden lager zijn.’