Hotel 't Elshuys in Albergen is door het COA aangekocht voor het onderbrengen van asielzoekers, schrijft de staatssecretaris aan de Eerste en Tweede Kamer. Om dat mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente Tubbergen heeft dat nog niet afgegeven. 

‘Vanaf begin april is er op verscheidene momenten zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau contact geweest tussen het COA, het departement en de gemeente. Het contact met de gemeente heeft tot op heden nog niet tot een bestuurlijk akkoord geleid’, schrijft Van der Burg. 

Daarom grijpt Van der Burg in samenspraak met minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar het Ruimtelijk ordeningsinstrument. ‘De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het kabinet heeft besloten om een uitzonderlijke stap te zetten en de bevoegdheden zoals beschreven in artikel 3.2 Besluit omgevingsrecht toe te passen.’ 

Het hotel dat het COA heeft aangekocht kan direct tachtig asielzoekers huisvesten. In potentie kunnen er op deze locatie driehonderd asielzoekers onderdak krijgen. Van der Burg schrijft dat hij nog steeds hoopt dat hij er met het college van B en W en de gemeenteraad uit kan komen. Ook belooft hij in gesprek te gaan met omwonenden.

Tubbergen verrast door aankoop hotel

De gemeente Tubbergen reageerde vandaag 'volledig verrast' op vragen dat het hotel zou zijn verkocht, meldt RTV Oost. Volgens de gemeente zijn er al enkele statushouders ondergebracht en zoekt Tubbergen nu naar een permanente plek voor hen.

'Als blijkt dat het COA ’t Elshuys heeft gekocht en dit zou willen gebruiken voor de permanente opvang van statushouders en/of asielzoekers, dan past dit niet binnen het huidige bestemmingsplan', laat de gemeente weten aan de regionale omroep. 'Wij zien op dit moment geen mogelijkheid om voor deze situatie af te wijken van de bestemming horeca.'

Van der Burg kondigde vorige week al aan het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium in te zetten als is een tijdelijke noodgreep. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarbij gemeenten een wettelijke opvangtaak voor asielzoekers krijgen en waarbij het Rijk een dwingend juridisch instrumentarium tot haar beschikking heeft. Mogelijk krijgen ook provincies hier een rol in.