De inzet van de subsidie is om de veertig icoonsoorten in de provincie te beschermen. Het gaat om bijvoorbeeld de argusvlinder, blauwborst, dotterbloem, egel, huismus en de wilde hyacint. ‘Dat het met deze soorten minder goed gaat, komt onder meer door de toenemende verstedelijking, de steeds schaarser wordende ruimte voor natuur in de stad, nieuwe manieren van bouwen en isolatie van woningen’, zegt NMZH. 

Met de subsidie hopen provincie en NMZH dat creatieve ideeën loskomen voor het beschermen van de icoonsoorten. De provincie werpt alvast balletjes op: ‘Zoals het inbouwen van nestkasten in nieuwbouwhuizen, waar door verbeterde isolatie helaas geen ruimte meer voor vogels is om te broeden is. De aanleg van hagen in plaats van schuttingen, het niet alleen bestraten van de tuin en het kiezen voor ecologisch relevante beplanting.’ 

NMZH denkt aan meer kruidenrijke bermen, groene daken en mussen- of vleermuiskasten. In een inspiratiedocument van de provincie staan handreikingen aan organisaties en particulieren die de soorten willen helpen beschermen en hun leefgebied vergroten. 

De subsidieregeling is geopend van 15 augustus tot en met 15 september 2022 en van 16 september tot en met 15 oktober 2022. Binnen drie maanden na de subsidieverstrekking moet het project worden uitgevoerd.