‘Iedereen in het gebied kon meedoen en financieel participeren’, zegt coöperatiedirecteur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma tegen Omroep Flevoland. ‘En meer dan 90 procent heeft dat ook gedaan. Dit is echt een windpark van de omgeving.’ 

Voor de realisatie zijn 221 oude windmolens vervangen door 83 grotere en modernere windturbines. Het windpark levert straks stroom voor omgerekend 300.000 huishoudens en is volledig in eigendom van boeren en een handvol omwonenden. Zij verkopen de opgewekte stroom de komende vijftien jaar aan energieleverancier Vattenfall. Dit levert hen een stabiele extra inkomstenbron op. 

In totaal is in het windpark een half miljard euro geïnvesteerd. De uitvoer was niet makkelijk. Aan de benodigde leningen werden gedurende het proces extra eisen gesteld en het bouwbedrijf raakte in financieel zwaar weer. Ook liep de levering van de windmolens vertraging op.  

In mei vorig jaar sloegen de bouwers van het park ook nog heipalen door de ‘waterbeschermingslaag’ heen, wat volgens de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een groot risico bracht op vervuiling door de palen. Desondanks hielden de bouwers vast aan de oorspronkelijke heipalen. 

Tot overmaat van ramp bleken ook niet alle boeren direct te willen meewerken. Bijna 160 boeren schaarden zich direct achter het windpark, zo’n 60 boeren deden dit niet. Er was vooral discussie over de voorwaarden voor deelname aan het project. In november 2021 werd de laatste onteigening van de windmolens alsnog goedgekeurd door de Hoge Raad.