Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept gemeenten, provincies, corporaties en andere belanghebbende partijen op om flex- of transformatieprojecten aan te melden via www.realisatiehuisvesting.nl

Overheidsorganisaties kunnen via dit aanmeldloket aanspraak maken op een financiële bijdrage. Andere partijen kunnen er advies winnen over juridische procedures of het ontwikkelen van een businesscase. De ondersteuning komt van de ‘Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting'. Deze commissie bestaat uit Rob Haans, Nicole Maarsen en Harriët Tiemens. 

Eerder werd al bekend dat het kabinet honderd miljoen euro beschikbaar stelt voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten. Per gerealiseerde woning komt dat neer op een maximaal bedrag van 12.000 euro.  

Mede door de oorlog in Oekraïne en de crisis in de asielopvang, zijn er nog sneller en meer (tijdelijke) woningen nodig dan voorzien in de programma’s Woningbouw en Een thuis voor iedereen, schrijft het ministerie. De taskforce moet partijen dus helpen met de versnelling van projecten en adviseert BZK over de mogelijke toekenning van een financiële bijdrage.