Op woensdag ging het geactualiseerde Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing in, voor het gehele grondgebied van de gemeente Eindhoven. Eén van de onderdelen, de hospitaregeling, moet zorgen voor een groter aanbod van studentenkamers. Volgens de gemeente telde Eindhoven in juli nog zo'n 1000 woningzoekende studenten van de Fontys Hogescholen, de TU/e en de Design Academy.

Met de versoepeling is het nu toegestaan dat gezinnen en stellen meerdere kamers verhuren. Dit mag dan aan maximaal één volwassene met maximaal twee kinderen. Verhuurders moeten wel al minimaal een jaar in de woning zitten om een kamer te mogen aanbieden.  

Voorheen gold nog dat extra kamers alleen mochten worden verhuurd door alleenwonenden, waarbij maximaal één huurder toegestaan was. 

‘De laatste jaren was extra kamerverhuur niet toegestaan in bepaalde delen van de stad, om overlast tegen te gaan’, aldus wethouder Mieke Verhees (Wonen en Wijken). ‘De gedachte achter de aangepaste regeling is dat extra kamerbewoning door inwoning, waarbij de hoofdbewoner dus ook in de woning woont en voor toezicht zorgt, zeer beperkt tot druk op de buurt leidt.’ 

Oproep aan Eindhovenaren 

Hans Nederlof, bestuurder van Fontys Hogescholen, verwelkomt de versoepeling voor kamerverhuur: ‘Eigenlijk is het heel basaal. Elke kamer extra is een extra student. En elke student levert een zeer gewenste en broodnodige ondersteuning van de economie van de Brainport.’ 

Nicole Ummelen, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de TU Eindhoven, hoopt de regeling ruimte biedt voor (internationale) studenten die in de knel raken bij het zoeken van woonruimte. ‘Wij leiden die ingenieurs graag op, maar dan moeten er wel kamers beschikbaar zijn voor studenten. We zijn daarom erg blij met de verruimde hospitaregeling. Die maakt het voor nieuwe studenten makkelijker om een kamer te vinden. We roepen dan ook iedereen in Eindhoven die een kamer over heeft op, om die te verhuren.’ 

Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, stipt wel aan dat Eindhoven niet moet vergeten om toe te zien op de realisatie van extra studentenhuizen. 'Samenwonen met andere studenten is heel belangrijk voor bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling’, zegt hij tegen het ANP. 

Convenant Studentenhuisvesting 

Onderwijsinstellingen, woningcorporaties en de gemeente Eindhoven werkten met het Convenant Studentenhuisvesting al op andere manieren aan meer studentenkamers.

Onder andere de bouw van twee studententorens op het terrein van de TU Eindhoven, met 735 woningen, moet de schaarste oplossen. Andere bouwplannen leveren nog eens 800 tijdelijke, verplaatsbare woningen op, zij zijn deels bedoeld voor studenten.