Hilversum beschikt al over een ingenieus watermanagementsysteem met een gescheiden hemelwaterafvoer in de vorm van een vijverplan dat de Hilversumse stadarchitect Willem Dudok rond 1920 aanlegde, vertelt Joost Volkers, landschapsarchitect bij de gemeente.

De vijvers bieden tevens een koele omgeving aan bewoners op hete dagen. Maar als de vijvers volraken, rest nu niets anders dan het water naar de waterzuiveringsinstallatie in Anna’s Hoeve te pompen.

Daar komt binnenkort een einde aan. Dit najaar starten de werkzaamheden voor de aanleg van het natuurontwikkelingsproject Plan Huydecopersweg. Onderdeel van dat project op de plek van de oude op- en afrit van de A27 aan de oostzijde van de mediastad is een bufferreservoir waar naartoe overtollig hemelwater gepompt kan worden.

‘In normale situatie zal dat bufferreservoir leegstaan. Maar als de vijvers de toevoer van hemelwater niet meer aankunnen, dan loopt deze buffer vol. Uiteindelijke doel is dat dit water dan in de bodem gaat infiltreren’, aldus Volkers.

Uitdroging en bodemdaling

Hilversum is een stad op een heuvel, omringd door kwetsbaar veenweidegebied en polderland. In het westen is dat het gebied rond een Ankeveense en Loosdrechtse plassen. In het oosten het Eemland.

Volkers: ‘Het plassengebied en de polder zijn voor wateraanvoer afhankelijk van de kwel van de hoger zandgronden. Het kwelwater is heel zuiver en daarmee stroomt belangrijk voedselarm water deze gebieden in.’

Maar door de toename van het aantal periodes met weinig regenval, ligt het risico van dalend grondwaterpeil op de loer. Met verdroging met oxidatie van veengronden en bodemdaling als gevolg. Anderzijds neemt ook net aantal piekbuien toe met wateroverlast als mogelijke consequentie, die nu nog wordt afgewend door het overtollige water uiteindelijk via de Gooiersgracht te lozen in het Gooimeer. Door het overtollig regenwater in de toekomst naar de nieuwe buffer te leiden, kan het in de bodem infiltreren en fungeren als appeltje voor de dorst in droge periodes.

Het project Plan Huydecopersweg is een samenwerking tussen de gemeente, het Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Waternet en Vitens.
 

Infiltratie, biodiversiteit, gezondheid
Wilt u meer weten over de innovatieve wijze waarop Hilversum haar openbare ruimte klimaatadaptief en biodivers inricht, kom dan naar het Stedelijk Interieur LCOR-congres op donderdag 8 september. Meld je uiterlijk 31 augustus aan via deze link.