De rechtbank oordeelt dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit als gehele groep voor het eenmalige verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. 

De gemeente Nijmegen koos voor het uitsluiten van studenten op basis van een eerder advies van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). De minister adviseerde gemeenten gebruik te maken van de individuele bijzondere bijstand als een geschikter middel om studenten te compenseren. 

Dit baseerde de minister op de uiteenlopende woonsituaties van studenten. Ongeveer de helft van hen woont nog thuis en veel uitwonende studenten betalen een kamerprijs inclusief energiekosten. Dit oordeel werd door FNV Young & United, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en juristen kritisch ontvangen. Nu ziet de rechter in Arnhem de zaak ook ten gunste van de studenten.   

'Onder studenten bevinden zich ook huishoudens of alleenstaanden die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie bevinden als niet-studenten die wél in aanmerking komen voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag', aldus de rechter in het vonnis.  

Door studenten uit te sluiten wordt er volgens de rechtbank een onterecht onderscheid gecreëerd en komen studenten als groep onterecht niet in aanmerking voor de compensatie. De compensatie ligt voor studenten rond de 1.300 euro

'Dit is een belangrijk moment voor studenten in heel Nederland', zegt voorzitter Joram van Velzen van LSVb tegen de NOS. 'Er wordt nu letterlijk gezegd dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de toeslag. Niet alleen in Nijmegen, maar ook in andere steden hebben zij dus recht op compensatie.'

Eerder besloot de gemeente Zwolle al dat studenten in haar stad wél recht hebben op de energietoeslag.