Om de woonambities van minister Hugo de Jonge waar te maken, tekenden het Rijk, corporatiekoepel Aedes, de Woonbond en de VNG in juni de Nationale Prestatieafspraken Corporatiesector. Daarin spreken de partijen af dat de corporaties tot 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen bouwen. Daarnaast moeten 450.000 bestaande woningen van het gas en worden 675.000 woningen geïsoleerd.

Nu is bekend wat nodig is om deze plannen waar te maken: 108 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen door ABF Research en Ortec in opdracht van Aedes. Het gros van het geld is bestemd voor nieuwbouw. Daar is 62 miljard mee gemoeid. Het geld is bedoeld voor zowel de sociale huur als de middenhuurwoningen. Voor het verduurzamen is 46 miljard nodig. 

Afschaffen verhuurderheffing biedt ruimte

Met het afschaffen van de verhuurderheffing hebben de corporaties dit geld beschikbaar, zegt een woordvoerder van Aedes. Dat komt mede door multipliereffecten: elke euro die de corporatie niet aan belasting hoeft te betalen, kan tot meerdere euro’s in leningen en investeringen leiden. Ook halen de corporaties inkomsten uit de verhuur van hun woningen en verkoop van hun bestand. 

Het blijft wel alle hens aan dek, aldus Aedes. ‘Deze afspraken vragen de komende jaren een enorme inspanning van gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en installateurs. We hebben elkaar nodig om alle opgaven te realiseren. Opgaven die geen uitstel meer dulden gelet op het woningtekort, de stijgende energieprijzen, de leefbaarheid in de wijken en de oplopende inflatie’, schrijft de corporatiekoepel in een bericht op haar site. 

Rente kan roet in eten gooien

Ook is het de vraag wat de rente gaat doen. Die is op dit moment hoog, wat de investeringscapaciteit van de corporaties raakt. Mocht dit aanhouden, dan komen de bouw- en verduurzamingsplannen in het geding. Finance Ideas berekende eerder dat het afschaffen van de verhuurderheffing in dat geval niet voldoende financiële ruimte biedt.  ‘De rente kan stijgen, de rente kan dalen. Dat weet niemand. Maar als de huidige situatie zich doorzet, kan een groot deel van de gewenste nieuwbouw niet worden gerealiseerd. Daar moeten de corporaties zich bewust van zijn’, zei Johan Conijn er eerder over tegen Stadszaken.