In 2030 wordt verwacht dat het aantal dagelijkse reizigers op station Amsterdam Centraal zal zijn gestegen van 200.000 naar 275.000. Om meer ruimte voor de extra reizigers en daarvoor benodigde treinen te realiseren, worden na de zomer in en rondom het station werkzaamheden verricht.  

De laatste werkzaamheden zijn volgens de planning over tien jaar klaar. Terwijl die worden uitgevoerd, blijven de treinen volgens ProRail gewoon rijden en is ook het station de komende jaren open toegankelijk.  

Aan de infrastructuur rondom het station worden vijf spoorbruggen aan de Oostertoegang vervangen. Die hebben volgens ProRail hun levensduur bereikt. De oude spoorbruggen moeten worden gesloopt en vernieuwd. Door gelijktijdige werkzaamheden aan het station en het spoor duurt dit per brug een jaar. In 2024 wordt gestart met de eerste brug. 

Bij de Dijkgracht wordt gewerkt aan een vrije kruising die het mogelijk maakt om treinen gelijktijdig te laten passeren. Ook de spoorinfra wordt aangepast: er worden wissels weggehaald, het spoor wordt vernieuwd en er komen extra seinen bij zodat treinen korter op elkaar het station binnen kunnen rijden. 

Stationsuitbreiding en -renovatie 

Op Amsterdam Centraal wordt het aantal opgangen naar de perrons uitgebreid, de Oosttunnel wordt verbreed en huidige perrons worden verbreed en verlengt. Ook wordt er onder de oostelijke sporen een extra fietsenstalling gebouwd met plek voor bijna 9.000 fietsen. De aanbesteding voor dit stationscontract start dit najaar. 

Verder wordt sinds medio 2021 gewerkt aan de aanleg van een nieuw opstelterrein voor ProRail in de Amsterdamse Westhaven. In april 2023 kan deze in dienst worden genomen, na drie weken werkzaamheden om het terrein te laten aansluiten op de bestaande sporen. 

Ook de Cuypershal, de monumentale entree van het stationsgebouw, wordt gerenoveerd. Het monumentale station dateert uit 1889. Als eerste ingreep wordt de trap teruggebouwd, die de hal direct met de metro verbindt. Daarna volgt de rest van de renovatie. De hal krijgt een loopbrug met balkons op de eerste verdieping, een vernieuwde vloer, verlichting in de vorm van grote kroonluchters, bewegwijzering en informatievoorzieningen. De renovatie van de hal is naar verwachting eind 2023 afgerond. 

De werkzaamheden onder het PHS gaan van start na een planfase van tien jaar en een aantal voorbereidende werkzaamheden die in 2021 begonnen. De totale kosten van het project zijn beraamd op 850 miljoen euro.