De inflatie is voor het eerst sinds 1975 hoger dan 10 procent. De prijsstijging komt grotendeels voor rekening van energie. Maar ook huurprijzen spelen een rol. Volgens voorlopige cijfers waren in juli woninghuren 3,0 procent hoger dan in dezelfde maand in 2021. Juli is maand waarin de meeste verhuurders hun huurverhogingen doorrekenen. Het is een grotere verandering dan in 2021, toen de sociale huren waren bevroren. 

In zowel de sociale als de vrije sector zijn huurhogingen gekoppeld aan de inflatie. En die wordt vervolgens weer berekend op basis van de huurprijzen. Zo zorgen hogere huren in het ene jaar voor een hogere inflatie, en die leidt in het volgende jaar dan weer tot hogere huren.  

Economische analist en journalist Hans de Geus vatte de dynamiek tussen huren en de inflatie eerder als volgt samen: ‘Huurprijzen trekken zich aan hun eigen haren omhoog’.  

Dat zit zo. Dit jaar staat de maximale huurstijging voor de meeste sociale huurders zoals vanouds gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar. In de vrije sector zijn de regels net iets anders: daar is de maximale huurverhoging gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar plus 1 procent. 

Experts verwachten dat de hoge inflatie van dit jaar wonen voor veel huurders volgend jaar mogelijk onbetaalbaar maakt. ‘Dit is een groot probleem’, zei de Woonbond eerder tegen Stadszaken over mogelijke fikse huurverhogingen in 2023. 

Het is nog niet zeker of het samenspel tussen huur en inflatie in de toekomst standhoudt. Het kabinet onderzoekt of de dit jaar rap oplopende inflatie losgekoppeld kan worden van de huurverhogingen. Concreet beleid ontbreekt vooralsnog. 

Inflatie is niet alles
Allesbepalend voor de huurprijsontwikkelingen is de inflatie niet. Nieuw dit jaar is dat sociale huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging konden krijgen van tot 100 euro, afhankelijk van het huishoudinkomen.

Ook mutatie speelt een rol: als een woning een nieuwe bewoner krijgt, kunnen de huren veranderen. In de sociale sector is dat afhankelijk van het puntenstelsel, maar in de vrije sector staat het de verhuurder vrij om zelf een nieuw bedrag te kiezen. Neem je al deze prijsontwikkelingen samen, dan kom je uit op de 3.0 procent hogere huren ten opzichte van juli 2021.