De Amsterdamse coalitie wil in 2026 ‘structurele bezuinigingen’ van 10 miljoen euro op de twee bureaus doorvoeren. In 2024 en 2025 wordt er respectievelijk al 2 en 5 miljoen euro minder besteed aan de bureaus. Een cultuurverandering en betere processen moeten de klap opvangen, staat in het coalitieakkoord. 

Ambtenaren van de gemeente hebben daar een hard hoofd in. Met de bezuinigingen komt de ambitie van de coalitie om jaarlijks 7.500 woningen bij te bouwen mogelijk in gevaar. Toen ambtenaren van beide bureaus bij de formatie om advies werden gevraagd, gaven zij aan dat de korting zou leiden tot een lagere woningproductie en langere doorlooptijden. Dat staat in vlak voor het reces vrijgegeven documenten, meldt Het Parool. Het advies aan de destijds formerende partijen was dan ook helder: bij de beide bureaus is ‘geen besparingspotentieel’. 

De bezuinigingen hebben niet alleen effect op het aantal te bouwen woningen, zeggen de ambtenaren. Ze komen ook de kwaliteit van de ontwikkelingen niet ten goede. Volgens de projectmanagers en ingenieurs hebben zij nu al onvoldoende menskracht voor goede integrale gebiedsontwikkeling. Met de bezuinigingen wordt dit nog lastiger. De ambtenaren voorspellen ‘kwaliteitsverlies’ en een ‘incomplete stad’, waarin te weinig aandacht is voor bijvoorbeeld voorzieningen en de openbare ruimte. 

In aanvulling op deze verwachtingen, voorzien de ambtenaren nog een hele rits andere risico’s bij de bezuinigingen. Zo kunnen er juridische problemen ontstaan als de gemeente (contractuele) afspraken met marktpartijen niet nakomt, en kunnen onderhoudskosten oplopen. Bovendien kan de weerstand tegen woningbouwplannen van bewoners en gebruikers oplopen, aldus de ambtenaren.