Door het toepassen van het voorkeursrecht zijn vastgoed- en grondeigenaren verplicht om bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Het college van B&W heeft een voorlopig besluit genomen voor het voorkeursrecht. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Met de regeling wil het college meer regie krijgen op de gebiedsontwikkeling in het Kenniskwartier. Ook moet toepassing van het instrument grondspeculatie tegengaan. In dit gebied moeten ongeveer 7.500 nieuwe woningen komen, met ruimte voor werken, onderwijs en groen. Verder moet er volgens de gemeente bij de ontwikkeling aandacht zijn voor sociale opgaven, zoals eenzaamheid en armoede.

Nederlandse gemeenten maken veelvuldig gebruik van het voorkeursrecht. In 2021 pasten gemeenten het instrument 191 keer toe, blijkt uit cijfers van het Kadaster. In 2022 waren er tot met mei 47 inschrijvingen door gemeenten.