‘Bewoners die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet overstappen naar een andere leverancier als er problemen zijn met de levering van warmte’, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. Daarom verplicht de ACM aan Vestia om zowel voor de korte termijn als de lange termijn maatregelen te nemen. ‘Het is belangrijk dat warmteleveranciers problemen oplossen zodat bewoners erop kunnen vertrouwen dat er warm water uit de kraan komt en dat de verwarming het doet.’ 

Vestia levert Duindorpers warmte van water van 12 graden dat wordt aangevoerd uit een warmte-koude opslagsysteem met zeewater (ZWKO). Ieder huis heeft een eigen elektrische warmtepomp die dit water verder opwarmt en zorgt voor warm tapwater en warm water voor de verwarming. Volgens de ACM hebben veel bewoners last van storingen door vuil in het water en moet Vestia de filters schoonmaken. 

Een woordvoerder van Vestia zegt dat er nauwelijks storingsmeldingen zijn geweest, sinds er in 2020 is overgestapt op een nieuw systeem. Toch wil de energieleverancier snel de filters schoonmaken of vervangen. Daarvoor gaan monteurs deur-aan-deur. Ook zegt Vestia toe dat bewoners een jaarnota krijgen waarop zij kunnen zien hoeveel gigajoules (GJ) warmte zij hebben afgenomen. 

Vestia stapt wel naar de rechter om bezwaar te maken tegen de uitspraak van de ACM. ‘Dat gaat om de termijn. De ACM wil dat we de operatie vóór 1 oktober afronden. We gaan ons uiterste best doen, maar twee maanden is erg kort. Bovendien is het nog vakantie. Daarbij willen we ook van de rechter vragen om een uitzondering in de dwangsom te maken als mensen ons niet binnenlaten.’