In de periode januari tot en met juni vestigden zich 195.200 immigranten in Nederland, tegenover 72.300 emigranten die Nederland juist verlieten. Gecorrigeerd voor het aantal sterfgevallen, dat hoger lag dan het aantal geboren kinderen, komt dit neer voor een bevolkingstoename van 119.900 inwoners.  

Begin juli telde Nederland ruim 17,7 miljoen inwoners. Deze voorlopige cijfers brengt het CBS naar buiten.  

Het totaal aantal immigranten bestaat voor 55 procent uit Oekraïners. Een deel van hen heeft Nederland inmiddels verlaten, wat betekent dat eind juni vier op de tien immigranten uit Oekraïne afkomstig is. Over het motief en de achtergrond van immigranten is in de cijfers van 2022 nog niets bekend. In 2021 ging het hoofdzakelijk om asiel- en kennismigranten, zo meldt het CBS. 

De overige groep immigranten komt uit Syrië, gevolgd door Turkije en India. Poolse migranten vormden de vijfde grootste groep. Het aantal immigranten van buiten de EU verdubbelde ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021.  

Het zijn er meer dan in de eerste helft van 2019, toen een recordaantal immigranten zich in Nederland vestigde. De toename van immigranten is vier keer zoveel als in de eerste helft van 2021. 

Gecorrigeerd voor het aantal sterfgevallen, dat hoger lag dan het aantal geboren kinderen, komt dit neer voor een bevolkingstoename van 119.900 inwoners. Begin juli telde Nederland ruim 17,7 miljoen inwoners.  

Opvallende oversterfte 

In het eerste halfjaar van 2022 werden 81.100 kinderen geboren. Dit zijn er 5.400 minder dan in 2021. Het aantal sterfgevallen is vergelijkbaar met vorig jaar: er overleden zo'n 84.200 mensen. Er overleden dus meer mensen dan dat er kinderen werden geboren.  

Volgens het CBS is zo’n negatief saldo in het tweede kwartaal ongebruikelijk. Alleen in 2020, toen de sterftepiek gelijk viel met de eerste coronagolf in april, gebeurde dit ook. 

Het aantal in Nederland geboren inwoners dat emigreert in 2022 is ook aangetrokken. Deze groep nam flink af tijdens de eerste coronagolf, maar inmiddels het aantal vertrokken Nederlanders weer groter dan het aantal dat terugkeert. In de eerste helft van 2022 vertrokken per saldo 7.000 in Nederland geboren inwoners, dat is ruim 3,5 keer zoveel als in 2021.