Met het programma Duurzaam Toerisme (pdf) wil de Europese Unie onder meer onderzoeken welk effect landgebruik voor toerisme op de openbare ruimte heeft en welke rol vernieuwing en tech start-ups hebben. ‘Een belangrijke en sectoroverschrijdende kwestie gaat over de beschikbaarheid en het juiste gebruik van gegevens.’ De EU ziet een bijzondere rol weggelegd voor duurzaam stadstoerisme na de coronacrisis. 

Het programma Vergroenen Steden (pdf) moet kennis verzamelen over groen en blauw, met subthema’s als de gebouwde omgeving, duurzaam transport, watermanagement en stadslandbouw. Volgens de Europese Unie zijn grote stappen te maken op het gebied van concrete groene en blauwe infrastructuur op een stedelijk niveau. 

De Europese Unie heeft geen bevoegdheden over steden, maar kan wel zorgen voor betere regelgeving, hogere en betere toegang tot budgetten, en kennisdeling en samenwerking. Verdeeld in thema’s zijn deze doelen in 2016 vastgelegd in het ‘Pact van Amsterdam’. Enkele thema’s zijn inmiddels afgesloten. 

Van deelnemende steden wordt verlangd dat ze identificeren waar de problemen liggen en de leiding nemen om samen met partners de actieprogramma’s uit te voeren. Uiteindelijk moeten steden kennis overdragen en andere gemeenten op weg helpen binnen het thema.  

Deze thema’s zijn of waren actief bij de Europese Agenda Stad:  

 1. Stedelijke armoede 

 2. Inclusie van Migranten en Vluchtelingen 

 3. Wonen 

 4. Luchtkwaliteit 

 5. Stedelijke mobiliteit 

 6. Digitale transitie 

 7. Circulaire economie 

 8. Werk en kennis in de lokale economie 

 9. Duurzaam landgebruik 

 10. Openbare aankopen 

 11. Energietransitie 

 12. Klimaatadaptie 

 13. Cultuur/cultureel erfgoed 

 14. Veiligheid in openbare ruimten 

De afgelopen jaren heeft de Europese Agenda Stad 25 lidstaten, 82 steden of stedelijke gebieden, 12 regio’s, 15 Directoraten-Generaal van de Europese Commissie en 44 instituten samengebracht. Voor de nieuwe thema’s kunnen gemeenten en andere organisaties zich tot 16 september aanmelden.  Van de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt.