'Metz brengt met haar activiteiten bij herhaling relevante en urgente zaken en ontwikkelingen onder de aandacht van zowel een breed als vakinhoudelijk publiek', aldus de jury van de Maaskantprijs. 'Daarbij zoekt en vindt zij raakvlakken tussen verschillende disciplines en onderwerpen. Toegankelijkheid is bij veel van de door Metz ondernomen projecten vanzelfsprekend.'

Deze bijzondere kwaliteit als boodschapper en vertaler van gedachtegoed op meerdere niveaus en podia spreekt de jury bijzonder aan. Temeer omdat het vakgebied gebaat is bij goede analyses en zichtbaarheid van de waarde en kracht van ontwerp en het gedachtegoed van ontwerpers. De jury prijst haar kunde om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de toegevoegde waarde en kwaliteit van ontwerp en ontwerpers van de gebouwde en natuurlijke omgeving duidelijk te maken aan een groot publiek.

Naast haar werk als publicist van artikelen en boeken initieert de in de VS geboren Metz diverse andere activiteiten, zoals de maandelijkse live talkshow en het digitale magazine Stadsleven. Artikelen van haar hand verschijnen in diverse vakbladen, alsmede in NRC Handelsblad, Parool, De Groene Amsterdammer en Architectural Record. Actuele ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale architectuur en ruimtelijke kwaliteit staan daarbij zonder uitzondering centraal, maar ook fotografie, beeldende kunst en design passeren regelmatig de revue.

Rotterdam-Maaskantprijs

Tracy Metz is de 18e winnaar van Grote Rotterdam-Maaskantprijs. Ze ontvangt de prijs op vrijdag 4 november uit handen van Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant. De toekenning is gebaseerd op voordracht van een jury bestaande uit voorzitter Leen Verbeek (commissaris van de Koning Flevoland), JaapJan Berg (curator, moderator en publicist bij Bergplaats), Frits van Dongen (architect/partner bij van Dongen Koschuch), Jannemarie de Jonge (partner bij Wing) en Karin Laglas (voorzitter directieraad Ymere).

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor één of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedebouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 25.000 euro.

In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten en stedebouwers niet ouder dan 35 jaar, waarbij het architectonisch of stedebouwkundig werk voorop staat.

CV TRACY METZ
1980-1985: Het Parool
1986-2012: NRC Handelsblad
2006-2007: Loeb Fellowship Harvard Graduate School of Design
1985-heden: Architectural Record
2012-heden: De Groene Amsterdammer
2013-heden: Directeur John Adams Institute
BOEKEN Tracy Metz:
1996 Snelweg: Highways in the Netherlands (i.s.m. Theo Baart en Cary Markerink)
1998 Nieuwe natuur: Reportages over veranderd landschap
2000 Atlas van de verandering: Nederland herschikt
2002 PRET! Leisure en landschap (i.s.m. Janine Schrijver en Otto Snoek)
2007 Op de grond: Observaties vanuit Harvard
2010 Huis in Frankrijk: Nederlanders en hun maison de campagne (i.s.m. Theo Baart en Sake Elzinga)
2011 Falling Horizon: de Sophiapolder, een afscheid in vijf aktes (i.s.m. Heidi de Gier)
2012: Zoet&Zout: Water en de Nederlanders (Gouden Tulp 2012)
In 2012 ontving Metz de Groeneveldprijs.

Foto: Bibi Veth