De officier van justitie dient voortaan een vordering in bij de rechter-commissaris waarin hij of zij vraagt om een machtiging tot ontruiming. De rechter-commissaris beslist binnen drie dagen op de vordering van de officier van justitie en stelt de krakers in de gelegenheid om binnen die periode te worden gehoord. 

Dat is nu voor het eerst gebeurd bij een pand aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. De eigenaar deed op 9 juli aangifte van huisvredebreuk bij de politie. Hij gaf aan dat hij op 1 augustus aan de slag gaat met een aannemer. Daarop toetste de officier van justitie de aangifte aan artikel 8 EVRM, dat onder meer over huisrecht gaat.   

Vervolgens kwam op 18 juli een hoorzitting bij de rechter-commissaris tot stand, waarop de officier van justitie meldde dat er sprake is van serieus gebruik en de rechtmatige toestand moet worden hersteld. De rechter-commissaris hoorde ook de advocaat van een van de krakers waartegen aangifte is gedaan. 

Drie dagen later, op 21 juli, gaf de rechter-commissaris een machtiging af tot ontruiming. Direct daarna is tot ontruiming overgegaan. Dat verliep ordentelijk en zonder aanhoudingen.  

De Wet handhaving kraakverbod wordt binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet geëvalueerd. Het blijft ook mogelijk om krakers via de civiele rechter te dagen.