Het vroeg van 35 studenten minder dan tien maanden om tot het huidige resultaat te komen: een prototype van een elektrische auto dat zowel in haar productie als op de weg zo goed als emissievrij is. Zem, zoals de auto genoemd wordt, staat voor Zero Emission Mobility. Haar sportieve en luxe uitstraling, zoals het TU/Ecomotive de auto omschrijft, moet Zem aantrekkelijk maken voor de consument. 

Nikki Okkels, external relations manager bij TU/Ecomotive: ‘Wij willen de industrie kietelen door te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En samenwerken. Als 35 studenten in een jaar een bijna CO2-neutrale auto kunnen ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, dan liggen er ook kansen en mogelijkheden voor de industrie.’ 

De auto zit vol met innovatieve technieken, die terugkomen in de drie fases van productie, het gebruik en de ‘end of life’. De auto kan bidirectioneel laden, wat inhoudt dat het ook energie terug kan leveren aan een laadpunt indien nodig. Via een levenscyclusanalyse met software van SimaPro kan worden bepaald in hoeverre de levenscyclus van het voertuig – de bouw, het gebruik en de ‘afterlife’ – CO2-neutraal is. 

Onder andere de monocoque en de carrosseriepanelen zijn te vervaardigen via 3D-printen, zodat er bijna geen restafval ontstaat. Ook print het studententeam circulaire kunststoffen zoals gerecycled granulaat, dat versnipperd en hergebruikt kan worden in andere projecten. 

Het prototype van Zem (Zero Emission Mobility) met Louise de Laat (rechts). Foto: Bart van Overbeek.

Unieke filter vangt CO2 af 

Veel aandacht gaat uit naar het speciale filter waarmee Zem is uitgerust. De auto kan per 20.000 reiskilometers 2 kilogram CO2 afvangen, wat met tien auto’s gelijk staat aan een gemiddelde boom. Het prototype van Zem kan momenteel 320 kilometer rijden voordat het filter vol is.  

Het team van TU/Ecomotive ziet een toekomst voor zich waarin het volle filter tijdens het laden van de auto eenvoudig via een laadpaal geleegd kan worden. Volgens De Laat is het filter nog een proof-of-concept en valt de capaciteit van het filter de komende jaren nog te vergroten.  

Het studententeam van TU/Ecomotive liet zich inspireren door bedrijven als het Eindhovense Carbyon, die zich bezighouden met het ontwikkelen van grote installaties die CO2 uit de lucht filteren en verwerken. Die zijn vaak niet rendabel en vragen op korte termijn om subsidie en op de langere termijn om verder onderzoek. 

‘Wij hebben met Zem juist gekeken hoe we bestaande techniek, zoals auto’s, kunnen inzetten voor betere luchtkwaliteit’, aldus de teammanager. ‘We zijn elke dag van A naar B onderweg en we bewegen ons voort door lucht dat vol zit met koolstofdioxide. Daar kan je iets mee.’ Vooral elektrische auto's lenen zich voor het uitrusten van de innovatieve filter, redeneert De Laat, vanwege hun duurzame karakter en lage uitstoot.

Rol en bestaansrecht van de auto 

Ondanks het in het oog springende filter, waar het team momenteel patent op aanvraagt, hoopt De Laat dat de filter gezien wordt als een onderdeel van de bijna energieneutrale auto. ‘De key is hoe je zorgt dat je in alle drie de fases uitkomt op nul uitstoot’, aldus Louise de Laat, teammanager van het project Zem. Het filter vervult daarbij nu de rol om de resterende uitstoot in de productie en recycling te compenseren.  

De impact van een opgeschaalde en doorontwikkelde personenauto zoals Zem kan wat De Laat betreft ontzettend groot zijn: ‘Allereerst doordat onze auto straks in alle aspecten energieneutraal is, maar ook doordat de auto bijdraagt aan schonere lucht. Vooral op plekken waar de CO2-uitstoot het grootst is, zoals in de stedelijke omgeving, kunnen we een groot verschil maken.’ Het idee van het afvangen van CO2 wordt door Canadese en Amerikaanse onderzoekers ook getest op treinen.

Mogelijk dragen auto’s zoals Zem ook bij aan het afnemende bestaansrecht van de auto, dat in veel steden op het lijstje staat om in toenemende mate te weren. Als auto’s ervoor zorgen dat ze duurzamer worden, zegt De Laat, dan behouden ze een rol in de toekomstige mobiliteit.  

Opschalen en uitdagen 

‘Het prototype is er. In de volgende fase willen we zoveel mogelijk aandacht trekken en partners zoeken die potentie zien in het opschalen van de auto die we hebben ontwikkeld’, zegt De Laat. Zij hoopt volgend jaar haar personenauto te hebben geoptimaliseerd en het project door te zetten in de vorm van een eigen startup. 

Er loopt al contact met het industriële bedrijf VDL, die mogelijk interesse heeft om als partner bij Zem betrokken te raken. Het studententeam hoopt dat meer partijen hen benaderen om hun innovatieve auto op te schalen en zo kritischer te kijken naar de emissie binnen de mobiliteitssector.  

Okkels: 'We roepen de industrie op om de handschoen op te pakken, en we denken uiteraard graag met ze mee. We zijn zelf ook nog niet klaar met ontwikkelen en willen komende jaren nog flinke stappen zetten. Autofabrikanten nodigen we van harte uit om eens een kijkje te komen nemen.'