‘In lijn met de diversiteit van de locatie hebben we de individuele kavels laten ontwerpen door verschillende architecten. Elk blok krijgt zo een eigen karakter’, zegt Femke Pathuis, manager Acquisitie bij Wonam. ‘We creëren eenheid door de verbinding met de openbare ruimte leidend te laten zijn. Dat worden plekken waar buren elkaar ontmoeten en kinderen samen spelen.’

In het ontwikkelproces is gebruikgemaakt van de methodiek Barrio Lobi, geïntroduceerd door Sabo Advies Bewonersparticipatie, om in gesprek te gaan met buurtbewoners, lokale ondernemers en andere partners over hun behoeftes voor de ontwikkeling van hun wijk. De methode brengt volgens de organisatie 'wijk-specifieke' wensen boven water. Dit zijn naar eigen zeggen wensen die aansluiten bij woon- en leefrituelen het die het stedenbouwkundige plan verfijnen. Sabo startte de bewonersparticipatie al in de zomer van 2021, na in 2020 al bij het project te zijn betrokken.

Via actieve workshops en ontwerpsessies, waarbij deelnemers brainstormen onder begeleiding van achtergrondmuziek, kwamen de ontwikkelaars onder andere tot het idee om een woonvereniging op te richten waaronder collectieve zaken zoals de invulling van plinten, gemeenschappelijke ruimtes en deelmobiliteit geregeld kunnen worden. Ook in de verdere uitwerking van de plannen worden bewoners betrokken. Voor het nieuwe woonproject van Wonam gingen de buurbewoners dieper in op de thema's Een gezonde buurt, Ontmoeting stimuleren en Herkenbare onderlinge (architectonische) samenhang.

De methode werd al eerder in andere projecten toegepast, zoals de H-buurt in Zuidoost. Bewoners deelden hierbij hun wensen voor het woonproject en de bijbehorende openbare ruimte en kregen in ruil daarvoor out of the fox-workshops aangeboden over buurtparticipatie, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling.

Deelnemers laten volgens Sabo weten zich via de bewonerspartticipatie meer gehoord te voelen. Zij vragen in sommige gevallen om het maandelijks of tweemaandelijks terugkerenvandergelijke bijeenkomsten.

Wonam noemt de methodiek verder een participatievorm dat ‘alles in zich heeft om de potentie van deze cultureel zo rijke en hechte wijk tot verdere bloei te laten komen’. Het co-creatietraject levert volgens hen onder meer waardevolle informatie op over het versterken van de doorstroming en het verbeteren van de woonkwaliteit van de E- en G-buurt.

Een impressie van de tender van bovenaf. Foto: A2 Studio.

Klimaatadaptief en energiepositief

Het plan voor de kavels 1A, 3 en 5 gaat uit van 338 woningen in de E-buurt, gelijk verdeeld over middenhuur, middeldure koop en vrije sector koop. De oppervlaktes variëren van 65 tot 130 meter. De gebouwen worden klimaatadaptief, energiepositief en gebouwd met circulaire materialen. Wonam zet naar eigen zeggen in op zowel duurzaamheidsambities als een goed aanbod van woningen.

'Er zijn geen concessies gedaan aan de woningen omdat er meer duurzaamheidsinvesteringen gedaan dienen te worden. Dit verhoogt juist de lange termijn waarde', aldus een woordvoerder van Wonam.

Het woonprogramma was qua aantal en woninggrootten min of meer ook een gegeven vanuit de tender/gemeente. 'Wel hebben wij ervoor gekozen meer in het middenhuursegment te realiseren, juist ook vanuit de behoefte vanuit de omliggende buurt als ook i.s.m. goede sociale verhuurbuur woningcorporatie Rochdale.'

Op de helft van het aanbod van huur en koop gaat voorrang uit naar bewoners uit het stadsdeel Zuidoost.

De bouw van de woningen start naar verwachting in 2024. De ontwerpen voor de drie verschillende kavels zijn gemaakt door lokale architectenbureaus OZ, XVW Architectuur en Space & Matter, met overkoepelende betrokkenheid van PD+P architecten dat zich met speciale aandacht zal richten op de bewonersparticipatie. Wonam, het ontwerpteam en de gemeente werken de plannen de komende tijd nog verder uit.

De tender van Wonam is de grootste ontwikkeling van de E-buurt Oost. Het zal herrijzen tussen de G-flats, bestaande uit hoogbouw, en de E-buurt met laagbouw. Naast de 338 woningen die Wonam ontwikkelt, worden er door partij Rochdale ook sociale huurwoningen toegevoegd. Die bouw start waarschijnlijk volgend jaar. Het laatste woonblok van E-buurt Oost wordt ontwikkeld door een zelfstandige bouwgroep met 15 tot 20 woningen.