In 2018 startte de gemeente Amsterdam met experimenten rond ‘dynamisch inzamelen’ van afval om zo efficiënter haar 13.000 afvalcontainers te legen. Overvolle containers zouden zo meer prioriteit krijgen, halflege containers op minder drukke locaties hoeven minder vaak geleegd te worden. Vier jaar later trekt de gemeente definitief de stekker uit het project. 

In een extern uitgevoerde evaluatie komt naar voren welke problemen er binnen de organisatie speelden. De resultaten van het experiment werden onvoldoende gemonitord, desondanks werd in het onderzoek alsnog geconcludeerd dat de nieuwe werkwijze niet efficiënter is ten opzichte van de oude. 

Het dynamisch inzamelen viel ook niet goed bij Amsterdammers, die klaagden over over volle afvalcontainers en zwerfafval. Ook chauffeurs waren ontevreden met de nieuwe werkwijze, waardoor het draagvlak binnen de gemeente Amsterdam afnam. Vanaf 2022 werkt Amsterdam weer met de vaste routes, wat volgens Het Parool voor een sterk verbeterd straatbeeld heeft geleid. 

Sinds 2020 werd het dynamisch inzamelen gefaseerd ingevoerd in de stadsdelen Zuidoost, Oost en Zuid. Daarna moest op korte termijn de hele gemeente volgen. 

Onnodig inzamelverkeer 

Volgens lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel (HvA) hoeft het einde van het experiment niet te betekenen dat afval niet beter en slimmer kan worden opgehaald. Hij noemt onder andere de analyse van inzameldata, het gebruik van een meldingssysteem en gegevens over bewoners en ondernemers als bruikbare informatie om toekomstige ophaalmomenten en routes te optimaliseren. 

Ook kan afvalinzameling beter worden gecoördineerd door de private sector, aldus Ploos van Amstel. ‘Een Amsterdamse ondernemer is verplicht zelf een afvalinzameler te contracteren, waardoor in een straat vaak wel vijf verschillende inzamelaars actief zijn (…) Gebrek aan afstemming tussen ondernemers en inzamelaars leidt tot permanent afval op de stoep en onnodig inzamelverkeer.’ 

Ploos van Amstel: ‘Denk nog eens goed na over welke problemen je wilt oplossen, wat de opties zijn om dat te bereiken en wat de voor- en nadelen van die opties zijn. Afval is tenslotte mensenwerk. Dan zijn de volgende investeringen in het Amsterdamse inzamelsysteem misschien wel rendabel.’